„Istnieje wiele określeń relacji terapeutycznej (pacjent–terapeuta, klient–konsultant, analizowany–analityk, klient–pomocnik…). Żadne jednak z nich nie oddaje trafnie mojego rozumienia relacji terapeutycznej. Wolę myśleć, że ja i moi pacjenci jesteśmy towarzyszami podróży.”

„Psychoterapia nie jest substytutem życia, lecz próbą kostiumową. Innymi słowy, choć psychoterapia wymaga bliskiego związku, związek ten nie jest celem – jest środkiem do celu. Bliski związek terapeutyczny służy wielu celom. Stwarza bezpieczne otoczenie, w którym pacjenci mogą być otwarci tak dalece, jak to możliwe. Ponadto, w bliskim związku z terapeutą pacjent może doświadczyć akceptacji i zrozumienia, kiedy się odsłoni.”

Irvin D. Yalom M.D.

Psychoterapia jest formą systematycznej pomocy, zamierzonym i planowanym działaniem prowadzonym przez wykwalifikowanych profesjonalistów wobec osób o różnych problemach osobistych i interpersonalnych mającą na celu zmianę szkodliwych wzorców zachowania czy struktur lub procesów intrapsychicznych. Dostarcza lepszego i głębszego rozumienia siebie, motywów swych działań i zachowań, a także daje możliwość, poprzez korektywne doświadczanie, zmiany siebie i tworzenia bardziej stabilnej, dojrzałej, pełnej i zdolnej do przeżywania szczęścia osoby.

Jej istotą jest proces współpracy między profesjonalnym terapeutą a klientem, który zgłasza się z prośbą o pomoc w lepszym radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi oraz w złagodzeniu dolegliwości różnych zaburzeń emocjonalnych.

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy:

– znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie potrafią sobie z nią poradzić w sposób konstruktywny;

– w normalnych sytuacjach życiowych napotykają na trudności w zaspokajaniu własnych potrzeb;

– doświadczają chronicznych zaburzeń procesów emocjonalnych, które nie s ą bezpośrednio związane ich aktualną sytuacją życiową.

Szczegóły dotyczące aktualnych grup terapeutycznych zamieszczane są na stronie Aktualności.