„…celem terapii małżeńskiej pomoc małżonkom (parom) w osiągnięciu lepszego wzajemnego porozumienia i zaspokojenia potrzeb każdego z nich oraz w pracy nad ich indywidualnym rozwojem.”

David H. Olson, Ph.D.

 —

Terapia partnerska/małżeńska jest szczególną formą psychoterapii do par/małżonków i zorientowaną na ich problemy. Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych w związku oraz doprowadzenie do osiągnięcia harmonii i zapewnienie zaspokojenia potrzeb we wzajemnych relacjach.

Główne typy problemów podejmowanych w terapii partnerskiej/małżeńskiej, to:

– problem zdrady;

– problemy w komunikacji;

– problemy w relacjach seksualnych;

– problemy z agresją, wzajemnym szacunkiem, dominacją;

– problemy związane z podejmowaniem ważnych decyzji (budżet rodzinny, wychowanie dzieci);

itp.

Terapię zawsze poprzedza spotkanie konsultacyjne, podczas którego oboje partnerzy/małżonkowie otrzymują możliwość przedstawienia swojego sposobu rozumienia problemów w związku i swoich oczekiwań względem partnera i terapii. Następnie, wraz z terapeutą, wypracowywana jest wspólna dla obu małżonków definicja problemu oraz wspólne oczekiwania względem terapii.