KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE – PSYCHOLOG

Stwarzanie klientowi warunków do rozpoznania własnych potrzeb
i oczekiwań pobudzając w ten sposób naturalne procesy i mechanizmy osobistego rozwoju. Obejmują od jednego do kilku spotkań. Spotkania odbywają się w gabinecie w Poznaniu.

 

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy stanęli w obliczu trudności życiowych, a którzy nie wiedzą, jakiej pomocy oczekują oraz czy w ogóle jej potrzebują.

 

PSYCHOTERAPIA/PSYCHOTERAPIA GRUPOWA-PSYCHOTERAPIA

„Istnieje wiele określeń relacji terapeutycznej (pacjent–terapeuta, klient–konsultant, analizowany–analityk, klient–pomocnik…). Żadne jednak
z nich nie oddaje trafnie mojego rozumienia relacji terapeutycznej. Wolę myśleć, że ja i moi pacjenci jesteśmy towarzyszami podróży.”

„Psychoterapia nie jest substytutem życia, lecz próbą kostiumową. Innymi słowy, choć psychoterapia wymaga bliskiego związku, związek ten nie jest celem – jest środkiem do celu. Bliski związek terapeutyczny służy wielu celom. Stwarza bezpieczne otoczenie, w którym pacjenci mogą być otwarci tak dalece, jak to możliwe. Ponadto, w bliskim związku z terapeutą pacjent może doświadczyć akceptacji i zrozumienia, kiedy się odsłoni.”

Irvin D. Yalom M.D.

 

Psychoterapia jest formą systematycznej pomocy, zamierzonym i planowanym działaniem prowadzonym przez wykwalifikowanych profesjonalistów wobec osób o różnych problemach osobistych i interpersonalnych mającą na celu zmianę szkodliwych wzorców zachowania czy struktur lub procesów intrapsychicznych. Dostarcza lepszego i głębszego rozumienia siebie, motywów swych działań i zachowań, a także daje możliwość, poprzez korektywne doświadczanie, zmiany siebie i tworzenia bardziej stabilnej, dojrzałej, pełnej i zdolnej do przeżywania szczęścia osoby.

Jej istotą jest proces współpracy między profesjonalnym terapeutą a klientem, który zgłasza się z prośbą o pomoc w lepszym radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi oraz w złagodzeniu dolegliwości różnych zaburzeń emocjonalnych.

 

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy:

• znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie potrafią sobie z nią poradzić w sposób konstruktywny;

• w normalnych sytuacjach życiowych napotykają na trudności w zaspokajaniu własnych potrzeb;

• doświadczają chronicznych zaburzeń procesów emocjonalnych, które nie s ą bezpośrednio związane ich aktualną sytuacją życiową.

 

Szczegóły dotyczące aktualnych grup terapeutycznych zamieszczane są na stronie Aktualności.

 

TERAPIA SEKSUOLOGICZNA – SEKSUOLOG

„…terapia seksualna jest i zawsze była nierozerwalnie związana z zagadnieniami relacyjnymi i funkcjonowaniem psychicznym. W tym sensie nic nie zastąpi głębokiego, pełnego i wnikliwego poznania psychologii jednostki i pary”

Sandra R. Leiblum, PhD.
Raymond C. Rosen, PhD.

 Oferta obejmuje pomoc między innymi w takich problemach, jak:

 • czynnościowe zaburzenia seksualne
  (zaburzenia erekcji, zaburzenia podniecenia, bolesność podczas stosunku, przedwczesny wytrysk, zaburzenia orgazmu),
 • trudności partnerskie
  (trudność w nawiązywaniu relacji, trudność w komunikacji w sferze seksualnej),
 • nałogowa/nietypowa masturbacja, uzależnienie od seksu,
 • lęk przed stosunkiem,
 • zaburzenia pożądania,
 • brak akceptacji orientacji seksualnej,
 • niepewność co do orientacji seksualnej,
 • nietypowe preferencje seksualne.

Pierwsze wizyty mają charakter diagnostyczny. Na podstawie wywiadu seksuologicznego oraz zastosowanych testów psychologicznych podejmowana jest decyzja dotycząca przebiegu ewentualnego dalszego leczenia. 

 

PSYCHOTERAPIA PAR / MAŁŻEŃSTW

„…celem terapii małżeńskiej pomoc małżonkom (parom) w osiągnięciu lepszego wzajemnego porozumienia i zaspokojenia potrzeb każdego
z nich oraz w pracy nad ich indywidualnym rozwojem.”

David H. Olson, Ph.D.

 

Terapia partnerska/małżeńska jest szczególną formą psychoterapii do par/małżonków i zorientowaną na ich problemy. Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych w związku oraz doprowadzenie do osiągnięcia harmonii
i zapewnienie zaspokojenia potrzeb we wzajemnych relacjach.

 

Główne typy problemów podejmowanych w terapii partnerskiej/małżeńskiej, to:

 • problem zdrady;
 • problemy w komunikacji;
 • problemy w relacjach seksualnych;
 • problemy z agresją, wzajemnym szacunkiem, dominacją;
 • problemy związane z podejmowaniem ważnych decyzji (budżet rodzinny, wychowanie dzieci);
 • itp.

Terapię zawsze poprzedza spotkanie konsultacyjne, podczas którego oboje partnerzy/małżonkowie otrzymują możliwość przedstawienia swojego sposobu rozumienia problemów w związku i swoich oczekiwań względem partnera i terapii. Następnie, wraz z terapeutą, wypracowywana jest wspólna dla obu małżonków definicja problemu oraz wspólne oczekiwania względem terapii.

 

PSYCHOEDUKACJA

Oferta obejmuje szkolenia i warsztaty kierowane zarówno do specjalistów, jak i osób chcących rozwijać swoją osobowość
i pracować nad poprawianiem jakości swojego życia.

 

Szkolenia i warsztaty obejmują, między innymi, następującą tematykę:

 

 • Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – szkolenie kierowane do profesjonalistów pracujących zawodowo z dziećmi
  i młodzieżą oraz do rodziców;
 • Zachowania dzieci i młodzieży z pogranicza normy seksualnej, obszary wczesnej interwencji – szkolenie kierowane
  do profesjonalistów pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz do rodziców;
 • Jak rozmawiać o seksie z dzieckiem – szkolenie kierowane do rodziców oraz osób profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem zajęć z przysposobienia do życia w rodzinie;
 • Przemoc seksualna wobec dzieci. Diagnoza i interwencja – szkolenie kierowane do profesjonalistów pracujących zawodowo
  z dziećmi i młodzieżą, pracowników służb społecznych i medycznych oraz do rodziców;
 • Doskonały kochanek, doskonała kochanka – szkolenie kierowane do osób zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności i wiedzy z zakresu seksualności człowieka;
 • Seksualność 50+ – szkolenie kierowane do osób powyżej 50 roku życia chcących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności dotyczące seksualności człowieka i zdrowia seksualnego;
 • Komunikacja interpersonalna i seksualna dla par – warsztat skierowany do związków hetero i homoseksualnych, którym zależy na rozwijaniu kompetencji dotyczących wzajemnej komunikacji w związku;
 • Uzależnienie od seksu – jak sobie pomóc? – warsztat skierowany do osób, którym własne życie seksualne wymknęło się spod kontroli, których niepokoi własna aktywność seksualna.

Szczegóły dotyczące aktualnych szkoleń i warsztatów zamieszczane są na stronie Aktualności oraz na stronie Instytutu MIND. Po szczegóły dotyczące szkoleń pisz krzysztoftryksza@10g.pl lub dzwoń 660757066.