„W sytuacji grupowej pacjenci mają możliwość wchodzenia w różne relacja: muszą nawiązać kontakt ze sobą nawzajem, z prowadzącymi grupę, z ludźmi pochodzącymi z rozmaitych środowisk, z uczestnikami tej samej płci i uczestnikami płci odmiennej. Muszą się nauczyć radzić sobie z tym co im się podoba i nie podoba, z podobieństwami, różnicami, zazdrością, nieśmiałością, agresją, strachem, pociągiem do kogoś, rywalizacją. Wszystko to dzieje się pod uważnym okiem grupy, której członkowie, delikatnie kierowani przez prowadzących, dają sobie wzajem i otrzymują informacje zwrotne dotyczące znaczenia, jakie mają dla nich rozmaite interakcje, oraz wpływu jaki te interakcje na nich wywierają.”

„Psychoterapia grupowa” Sophia Vinogradov, Irvin D. Yalom

Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej już edycji psychoterapii grupowej skoncentrowanej na procesie grupowym. Oznacza to, że głównym przedmiotem pracy grupy będzie rozwój relacji interpersonalnych wewnątrz grupy, co będzie stanowić tło pracy terapeutycznej nad indywidualnymi trudnościami jej członków.

Psychoterapia grupowa jest formą pomocy psychologicznej, w której narzędziem zmiany jest możliwość udzielania sobie przez uczestników niezwykle wartościowych dla samopoznania informacji zwrotnych. Dzięki temu członkowie grupy mają szansę zdobyć informacje na temat tych wzorców funkcjonowania, które sprawiają, że ich życie jest mniej satysfakcjonujące niż by chcieli/które są źródłem ich problemów czy cierpienia. Taka wiedza pozwala zaplanować i wprowadzić zmiany w dotychczasowych sposobach realizowania swoich potrzeb.

Oferta skierowana jest do osób powyżej 24 roku życia, szukających pogłębienia wiedzy na temat wzorców swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, partnerami, dziećmi, współpracownikami. Jeśli przeżywasz trudności w co najmniej jednym z poniższych obszarów – ta oferta jest właśnie dla Ciebie:

– relacje z innymi ludźmi
– nawiązywanie i utrzymanie bliskich związków
– akceptacja własnej seksualności, męskości, kobiecości
– poczucie własnej wartości
– podejmowanie decyzji

Grupa rusza w pierwszych dniach października. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu i trwać będą 90 minut – dokładne dni i godziny zostaną ustalone z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i możliwości każdego uczestnika. Zakwalifikowanie się do grupy poprzedzone jest bezpłatnym spotkaniem diagnostyczno-kwalifikacyjnym. Koszt jednej sesji wynosi 80 zł.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych! To dobry czas na zmianę w Twoim życiu!