W niektórych sytuacjach dalsze utrzymanie związku małżeńskiego, jako stale zaspakajającego potrzeby obu małżonków przestaje być możliwe. Decyzja o rozwodzie i zakończeniu małżeństwa, które nie spełnia swoich podstawowych funkcji, staje się jedynym dostępnym wyjściem. Rozwód oznacza stres naruszający równowagę obojga lub jednego z partnerów, może przenosić się również na dzieci. Pomoc partnerom w obliczu opisanej sytuacji – to zadanie dla terapii rozwodowej.

Do udziału w grupie zapraszam wszystkie osoby będące w trakcie lub świeżo po rozwodzie i borykające się w związku z tym z doświadczeniami, przerastającymi ich możliwości radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Grupa będzie miała charakter zamknięty, co oznacza że, po ustaleniu składu, w trakcie trwania pracy, do grupy nie będą mogły dochodzić dodatkowe osoby. Gwarantuje to między innymi maksymalną dyskrecję oraz bezpieczeństwo. Główne cele pracy grupy przedstawiają się następująco:

– osiągnięcie stabilizacji i wypracowanie samodzielnego trybu życia;
– uporanie się z nową sytuacją, emocjami, reakcjami depresyjnymi, jakie może przynieść rozwód;
– ustalenie i egzekwowanie zasad (ewentualnego) korzystania ze wspólnego mieszkania przez oboje małżonków;
– ustalenie i egzekwowanie zasad (ewentualnych) kontaktów jednego z partnerów z dzieckiem lub dziećmi;
– uniezależnienie się od byłego małżonka;
– osiągnięcie równowagi emocjonalnej wobec byłego partnera;
– zatrzymanie uogólniania negatywnych doświadczeń i przenoszenia ich do innych związków;
– wspieranie możliwości tworzenia nowych związków.

Grupa spotykać się będzie raz w tygodniu, przez półtorej godziny. Spotkania będą się odbywać w grupie liczącej od 8 do 10 osób, w siedzibie Pracowni Psychologiczno-Seksuologicznej, na ul. Za Bramką 9/6. Płatności za udział w grupie dokonuje się z góry, za cały miesiąc, czyli za 4 spotkania.

By zakwalifikować się do grupy niezbędne jest odbycie konsultacji kwalifikacyjnej.

Koszt udziału w grupie: 100 zł – konsultacja kwalifikacyjna; 60 zł – koszt jednej sesji.

Start grupy przewidziany jest na marzec 2013 roku. Szczegółowy harmonogram sesji oraz dokładne godziny spotkań zostaną ustalone w momencie ustanowienia się składu grupy.

Zapisy i informacje: tel. 660757066; krzysztoftryksza@10g.pl