Krzysztof Tryksza – seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, sex, life & diet coach, coach oddechem.

I work in English.

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół ludzkiej seksualności, polepszaniu jakości życia seksualnego i życia w ogóle, zachowań z pogranicza normy i patologii seksualnej oraz psychoterapii w nurcie integracyjnym. W swoją pracę od kilu lat włączam intensywnie pracę z ciałem i oddechem, a także elementy rozwoju duchowego. Fascynuje mnie wpływ stylu życia, a w szczególności sposobu odżywiania i kontaktu (traktowania) z własnym ciałem na stan zdrowia psychicznego i seksualnego. Tematy te stale zgłębiam już od kilku lat.

Jako seksuolog i sex coach pracuję z osobami, singlami lub parami, chcącymi odkrywać i eksplorować swoją seksualność, pragnącymi nawiązać lub odnowić pozytywną relację z własnym ciałem i seksualnością. Pracuję także z osobami doświadczającymi trudności w bliskich i intymnych relacjach interpersonalnych i seksualnych, w tym z osobami uzależnionymi od seksu i Internetu, cierpiącymi z powodu dysfunkcji seksualnych czy niedopasowania seksualnego.

Jako psychoterapeuta, coach oddechem i life coach pracuję z klientami poszukującymi siebie, zmagającymi się z trudnościami w relacjach z innymi i samym sobą, doświadczającym cierpienia z powodu braku kontaktu ze sobą i z tu i teraz, co najczęściej wiąże się z szerokim spektrum zaburzeń lękowych, somatycznych, braku satysfakcji z prowadzonego życia, zaburzeń ze spektrum nerwic. Pomagam pracując z osobami po traumach. Prowadzę terapię indywidualną, par i grupową, a także warsztaty i szkolenia. Pracuje integrując różne podejścia: pracę z ciałem (Lowen, TRE, Somatic Experiencing) oddechem (oddech integratywny), psychoterapię w nurcie egzystencjalnym, psychoterapię skoncentrowaną na emocjach i schematach poznawczo-emocjonalnych, psychoterapię w nurcie IFS.

Jako diet coach i coach oddechem pomagam klientom poszukiwać własnej drogi do bardziej pełnego, satysfakcjonującego i zdrowego życia. Pracuję indywidualnie z osobami chcącymi schudnąć, szczególnie z tymi, którzy próbowali wcześniej bezskutecznie wielu diet, a także zmagającymi się z chronicznymi chorobami. Pomagam w zmianie nawyków żywieniowych i optymalizacji diety dla osiągania lepszego zdrowia i wyników sportowych.

Prowadzę wykłady z zakresu rozwoju seksualnego, problematyki przemocy oraz uzależnienia od seksu, między innymi w ramach Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM.

Jestem certyfikowanym seksuologiem klinicznym, dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem klinicznym ze specjalizacją w psycho-seksuolologii, coachem oddechem, sex&life coachem. Jestem także certyfikowanym TRE® Providerem oraz Terapeutą IFS (internat Family Systems). Ukończyłem studia wyższe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Ukończyłem studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej i Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Studiowałem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku poradnictwo żywieniowe i dietetyczne. Ukończyłem Szkołę CUUD Coachingu Oddechem w Warszawie. ukończyłem także Level 1 szkolenia w terapii Internal Family Systems.

Przez lata współpracowałem z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej dla studentów anglojęzycznych.

I work in English!